Sjukdomar som sprids med mat och vatten

Mat- och vattenburna sjukdomar

littlegirlsleeping
Mat och dryck är en härlig och viktig del av resan – för många av oss kanske till och med den viktigaste. Tyvärr är det också den vanligaste smittvägen för många sjukdomar på våra populäraste resmål. Ungefär var tredje korttidsresenär till Asien, Afrika och Syd och Mellanamerika drabbas av diarré, oftast under första veckan. Vissa av sjukdomarna innebär ”bara” en förstörd semester, medan andra är mer allvarliga eller till och med livshotande. Förutom diarré är det vanligt att man även har feber, magknip, illamående eller kräkningar. Den vanligaste orsaken till problemen är bakterier av olika slag som sprids mellan människor men virus och parasiter kan också vara orsaken.

Här är några exempel

Kolera
En akut magsjukdom som orsakas av bakterien Vibrio Cholerae som sprids via mat , vatten och dålig hand- eller kökshygien. Bakterien finns på flera av våra vanliga resmål. 90 % av de som smittas av kolerabakterien får milda eller inga symtom men bakterierna finns ändå i avföring 7-14 dagar efter infektion och personerna kan därför smitta andra utan att veta om det, tex restaurangpersonal. I cirka 5 % av fallen insjuknar den smittade akut med vattniga diarréer – upp till 20 liter på ett dygn – med svår uttorkning som följd. Dödligheten är då hög utan behandling (behandling är vätske- och salttillförsel). Speciellt utsatta är personer med låg immunitet såsom undernärda barn och HIV-smittade.

Det är kort inkubationstid, allt från 2 timmar till fem dagar.
ETEC
ETEC tillhör familjen coli-bakterier och är den vanligaste orsaken till diarré på resa. Smittan sprids från människa till människa via förorenad mat, dryck eller dålig hand-och kökshygien. Inkubationstiden är mellan ett halvt till två dygn. Typiska besvär är vattentunna diarréer, knipsmärtor i magen, illamående, kräkningar och ibland lätt feber. Symtomen brukar gå över inom tre till fyra dagar.
Campylobacter
Campylobacter är en typ av bakterie som är vanligt förekommande över hela världen och infektion kan spridas från djur till människa. Bakterien utsöndras via avföringen och sprids oftast via förorenat vatten eller föda. De flesta som drabbas av campylobacter insjuknar akut med diarréer (ibland med blod), magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. Ledbesvär är också en vanlig komplikation.
Salmonella
Salmonella är en magsjukdom som förekommer över hela världen. Varje år upptäcks ungefär 4 000 fall i Sverige och cirka 80 % av de drabbade har smittats under en utlandsresa. Vanliga symtom vid salmonella är att du blir plötsligt sjuk med vattnig diarré, ont i magen och feber. Febern försvinner oftast efter några dagar medan magbesvären består i 1-2 veckor.
Shigella
Shigellabakterien utsöndras med avföring och sprids via smittad mat som har sköljts med avloppsvatten. Smitta från person till person förekommer också, framför allt i miljöer där det är svårt att hålla en god personlig hygien. De första symtomen är vanligtvis måttlig feber och diarré, ofta i kombination med buksmärtor.
Tyfoidfeber
Tyfoidfeber är en akut, livshotande febersjukdom som sprids via mat och vatten. Indien, Bangladesh och länder i Mellanöstern är de vanligaste smittländerna. Obehandlad är dödligheten i tyfoidfeber relativt hög på grund av blödning, tarmbristning med bukhinneinflammation med mera.
Hepatit A
Hepatit A orsakas av ett virus som kommer ut med avföringen, och om den som är sjuk inte tvättar händerna noga efter toalettbesök kan viruset överföras till mat eller dryck och smittan kan spridas till andra som äter av maten.

Viruset kan också spridas från avloppsvatten till annat vatten. I vatten kan viruset överleva länge och samlas i till exempel ostron och musslor. Även färska och frusna bär är en vanlig smittkälla. Det är då vanligen bär som hanterats av någon med smitta eller bevattnats med förorenat vatten i länder där hepatit A är vanligt.

Vanliga symtom är feber, illamående och eventuellt kräkningar. Efter en tid uppstår även en gulhet i huden på grund av inflammation i levern. Viruset kan överleva länge i vatten och frodas ofta i till exempel musslor och ostron. Barn under fem år får sällan symtom och kan därför smitta andra innan det är klart varifrån smittan kommer. Hepatit A kan var livsfarlig för äldre personer och de som har tex skrumplever pga alkohol.

Tips inför semestern

Läs mer om hälsoråd och hur ett drickbart koleravaccin kan minska risken att bli sjuk på din resa